ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง HROD
1. วางแผนและดำเนินโครงการต่างๆ ด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศํกยภาพและการเติบโตในสายอาชีพ 2. ดูแลวิเคราะห์วางแผนและออกแบบโปรแกรมที่ใช้ในงานพัฒนาบุคลากร 3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 4. จัดทำแผนงบประมาณการพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรมประจำปี 5. จัดทำ Talent Management 6. จัดการประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal) 7. พัฒนาระบบการประเมิน Competency-base Development ของพนักงาน
เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้าน HROD อย่างน้อย 2 ปี *** มีทักษะการนำเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีทัศนะคติที่ดี ชอบ(คิด)บวกตลอด สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์
ติดต่อคุณศุภรัตน์บริษัท พินเวสเมนท์ จำกัด29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 098-550-6160อีเมล : pinvest.hr_09
สถานที่ปฏิบัติงานตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เจ้าของโรงงานขนมกระป๋องสุดช้ำโดนลูกค้าสั่งขนมมากว่า2ปี
ถูกมิจฉาชีพหลอกเทรดหุ้นออนไลน์
Facebook IG ล่มทั่วโลก
อุบัติเหตุหน้าปั้มแก๊ส NGV ก่อนถึงโรงปูนทีพีไอ ทับกวาง สระบุรี
รับทำseo
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
Youtoload