ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง ช่่างควบคุม Boiler
ด้านการทำงาน 1.ปฎิบัติตามวิธีการปฎิบัติงาน เรื่องการเดินเครื่อง Boiler อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามขั้นตอน 2.ควบคุมการเดิน Boiler ให้แรงดันเหมาะสมกับTerbine ที่จะผลิตกระแสไฟฟ้า (22-24 Bar) 3.บันทึกใบรายงานควบคุม Boiler ใบรายงานตรวจเช็ค Boiler ระบบป้อนใย อย่างถูกต้องเที่ยงตรง 4.ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนทำงานในขณะทำงานและหลังหยุดเครื่อง 5.เป็นผู้ช่วยในการซ่อมบำรุงรักษาประสานงานของช่างซ่อมภายในและภายนอกในขณะดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร 6.ปฎิบัติงานแทนในตำแหน่ง พนักงานห้องเครื่อง พนักงานระบบน้ำ และพนักงานระบบ Waste ได้ 7.ปฎิบัติงานซ่อมต่างๆในหน่วยงานในเมื่อมีปัญหาหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8.ปฎิบัติ 5ส ในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบขณะทำงานหรือเลิกงานอยู่เสมอ 9.ทำกิจกรรมในพื้นที่ 5ส TPM ให้คะแนนอยู่ในระดับ ไม่ต่ำกว่า 90% อยู่เสมอ 10.ควบคุมดูแลเครื่องจักรและการเดินเครื่องหน่วยงานพลังอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 11.ควบคุมอัตราการ Break Down BM ให้อยู่ในค่าควบคุม 12.ลงบันทึกการมอบหมายงาน รับ-ส่งกะ ในช่วงที่มีการเดินเครื่องหรือผลิตต่อเนื่อง 13.เชื่อฟังและปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเคร่งครัด 14.ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้อยู่ในค่ามาตรฐานกำหนด 14.1 Raw Water ใสสะอาดไม่มีสีขุ่นไม่มีกลิ่น 14.2 น้ำ Soft Water PH 7-8, Harduess < 5 ppm 14.3 น้ำ Boiler PH 10.5- 11.8 , TDS < 2500 ppm ,Harduess < 5 ppm 14.4 ล้างถัง softerner ถูกต้องตามขั้นตอน 15.ควบคุมดูและระบบเชื้อเพลิงและควบคุมการป้อนเชื้อเพลิงเข้า Boiler อย่างสม่ำเสมอและมีเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการใช้งาน 16.ควบคุมค่าทางเคมีของระบบน้ำใน Boiler อยู่ในเกณฑ์กำหนด 17.จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่เป้นหมวดหมู่และเรียบร้อยอยู่เสมอ 18.ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงและงาน PM เครื่องจักรในวันที่หยุดผลิตร่วมกับช่างซ่อมบำรุง 19.ใส่ไม้ฟืนเพื่อเตรียมอุ่นเตาในวันเดินเครื่อง 20.ปฎิบัติงานตามแผนทำความสะอาดทุกครั้งขณะที่เดินเครื่องผลิต ด้านการดูแลเครื่องจักร 1.ตรวจเช็คเครื่องจักรในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสังเกตความผิดปกติอยู่เสมอในขณะปฎิบ้ติงานหากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแจ้งซ่อมทันที 2.ทำการ SM เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการ Brake Down
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิคส์/ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน หรือมีประสบการณ์ในการควบคุมระบบน้ำที่บริษัทอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องเทคนิคในการบำรุงรักษาเครื่องจักร มีความอดทน ทำงานเป็นกะ ทำงานวันหยุดและล่วงเวลาได้
สถานที่ปฏิบัติงานตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 772 ราย
เที่ยวพัทยาปลอดภัยมั่นใจมีไลฟ์การ์ด
หนุ่มเมาซิ่งเก๋งชนซาเล้งขายของข้างทางเสียหายหลายคัน โชคดีเจ็บเล็กน้อย
เที่ยวพัทยาปลอดภัยมั่นใจมีไลฟ์การ์ด
รับทำseo
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
Youtoload