ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล
-จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล -ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ -ดูแลการเข้าปฏิบัติงาน ระบบการลงเวลา การขาด ลา หรือมาสายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการบันทึกข้อมูล และการรายงานผล โดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปของหน่วยงาน -บริหารจัดการการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ประกันสุขภาพ บัตรประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รับผิดชอบและดูแลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน -ดูแลรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของสำนักงาน - ทำงานอื่น ๆ ในส่วนงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อายุ 25 - 35ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมกันอย่างน้อย 1-3 ปี มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคล มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
ติดต่อกษิรา วิจิตรโกสุมบริษัท เค. เค. แอนด์ เค. อินเตอร์เทค กรุ๊ป จำกัด98/41 ถนนร่มเกล้าแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ : 081-753-5707อีเมล : kknk_12
สถานที่ปฏิบัติงานแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
อุบัติเหตุถนนบางกรวยไทรน้อย
ผัวช็อค เพิ่งถูกหวยชุดใหญ่กลับมาพบเมียอบสมุนไพร ดับสลด
หนุ่มเมาซิ่งเก๋งชนซาเล้งขายของข้างทางเสียหายหลายคัน โชคดีเจ็บเล็กน้อย
เที่ยวพัทยาปลอดภัยมั่นใจมีไลฟ์การ์ด
รับทำseo
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
Youtoload