ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เลขานุการ
-นัดหมายการประชุมและประสานงานติดต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ดูแลและบริหารจัดการตารางนัดหมายของผู้บริหาร -จัดทำรายงานการประชุม -เขียนจดหมายโต้ตอบ และพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนรู้และสามารถอัดสำเนาเอกสารได้ -ดูแลและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มต่างๆ และการจัดเก็บ File ต่างๆ ได้อย่างมีระเบีรวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง เพื่อเตรียมเขียนรายงาน และพิมพ์ร่างเอกสารที่จะนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี -โทรศัพท์ติดต่องาน และรับโทรศัพท์ -จัดการทุกอย่างเกี่ยวกับการประชุม เช่น บันทึกการประชุม,นัดหมายการประชุม เป็นต้น -ยื่นเอกสาร E-bidding และสัญญาต่างๆ ได้ -ทำการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำการการจองตั๋วเครื่องบิน และอื่นๆ -ประสานงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และนโยบายตามแผนงานที่กำหนด -ติดต่อและติดตามความคืบหน้าของงาน จากทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -งานเอกสารทั่วไปและคีย์ข้อมูลต่างๆ -ดูแลงานที่ตนเองได้รับมอบหมายและให้ส่งตรงตามเวลา -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหาร สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการพูด การเจรจา การสื่อสารเป็นอย่างดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งาน มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบ แก้ไขสถานการณ์ได้ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และสถานการณ์กดดันได้เป็นอย่างดี ปรับตัวได้ไว และค่อนข้างยืดหยุ่น ไม่เกี่ยงงาน และสามารถทำงานได้หลากหลาย สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี หากเคยมีประสบการณ์การร่วมงานกับราชการมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
ติดต่อคุณวรรณภา เวียงงนท์บริษัท เอบีเอฟฟู้ด จำกัด56/12 ม.5ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 0611614544,0802414042อีเมล : abf.food_10
สถานที่ปฏิบัติงานตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
อุทาหรณ์ดึงเบรคมือไม่สุด
เก๋งพุ่งชนแล้วหลบหนี (คลิป)
กระบะชนกับรถ 6 ล้อตู้ทึบ
อุบัติเหตุตัดหน้ารถ
รับทำseo
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
Youtoload