ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง DCC
1.ควบคุมดูแลจัดเก็บเอกสาร และบันทึกทางเอกสาร ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และจัดทำรายการหลักฐานเอกสารควบคุม 2.ควบคุมเอกสารต้นฉบับของทุกฝ่ายและจัดทำเอกสารปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 3.ควบคุมเอกสารและบันทึกเอกสารตามระบบคุณภาพ 4.ควบคุมสำเนา แจกจ่าย และทำลายสำเนาเอกสารเก่าที่เลิกใช้งานของระบบ คุณภาพ 5.ขึ้นทะเบียนเอกสารควบคุม เอกสารไม่ควบคุม เอกสารยกเลิกการใช้งาน แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามระบบ 6.ดำเนินการแจกจ่ายเอกสารคุณภาพให้ทุกหน่วยงานในองค์กร 7.ควบคุมการตรวจติดตามคุณภาพภายในและภายนอก IQA ให้ได้ตามแผนที่กำหนด 8.บันทึก ควบคุม และจัดเก็บเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9.สรุปผลการดำเนินงาน AUDIT และทำรายงานสรุปให้ได้ตามแผน 10.บันทึกการประชุมประจำเดือน และบันทึกการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 11.ควบคุมการขึ้นทะเบียนจัดเก็บและทำลายเอกสารระบบคุณภาพ 12.ดำเนินการสื่อสารเกี่ยวกับระบบ ISO ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์คุณภาพขององค์กร 13.รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการวางแผน การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ มีความอดทดอดกลั้น ความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีมนุษสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี **หากมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเอกสารระบบคุณภาพ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
ติดต่อKHUN JAKKAPAN YUWANNASIRIT. R. R. AUTOPART CO., LTD.30 หมู่ 6 ถนนพระราม 2ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ : 084-680-9880อีเมล : trr_autopart_02
สถานที่ปฏิบัติงานตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 772 ราย
น้ำชีเอ่อท่วมวัยรุ่นชวนกันไปเล่นน้ำจมน้ำดับ-7-10-64
คาเฟ่ลับๆไม่ไกลพัทยา
พระดี!! รถป้ายแดงขนลำไยขึ้นบนทางด่วนใกล้ช้างสามเศียรสมุทรปราการ
รับทำseo
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
Youtoload