ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและบุคคล Accounting officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีบันทึก
- Mange day-to-day processing of transactions and keep tracking of all payments and expenditures including make payment voucher, invoice, Tax invoice and receipt, With holding tax and contact with supplier. จัดการการประมวลผลธุรกรรมแบบวันต่อวันและติดตามการชำระเงินและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงทำใบสำคัญการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน พร้อมภาษีการถือครองและการติดต่อกับลูกค้า และ ซัพพลายเออร์ - Maintaining documentation for accounts receivable , accounting payable , purchasing จัดทำเอกสารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้การค้า การจัดซื้อ - Record and summarize monthly data including Sales reporting & Sales collection, Petty Cash , Input VAT, Output VAT etc. บันทึกและสรุปข้อมูลรายเดือนรวมถึงการรายงานการขาย & การรวบรวมยอดขาย, เงินสดย่อย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีมูลค่าเพิ่มผลผลิต ฯลฯ - Preparing data for closing financial statement by coordinate with accounting agent and fill in the report จัดเตรียมข้อมูลปิดงบการเงินโดยประสานงานกับตัวแทนบัญชีและกรอกรายงาน - Enรับรองกระบวนการปิดที่ถูกต้องและทันเวลาด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนsure timely and accurate closing process with complete data. -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย Other duties as assigned สวัสดิการ 1)\tค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน 2)\tโบนัส 3)\tสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
สัญชาติไทย อายุ 30-40 ปี (Thai nationality, Female 28 - 40 years old) ปริญญาตรีบัญชีหรือการเงิน (Bachelor’s Degree of accounting or finance) มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน (At least 5 years of experiences in accounting task with experiences in creating financial statements) มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น บริหารจัดการเวลาได้ดี (Detail oriented person, active and good time management) ทำงาน ตั้งแต่ 8.00 -17.00 หยุด เสาร์ อาทิตย์ เข้าร่วมได้ทันที (Can join immediately)
ติดต่อฝ่ายบริหาร (คุณดา) / บริษัท ฟูจิ บลาสเทค(ประเทศไทย)จำกัดFUJI BLASTECH(THAILAND)CO.,LTD399/25 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ โทรศัพท์ : 061-567-9111อีเมล : fujiblastech_01
สถานที่ปฏิบัติงานตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อุบัติเหตุแท็กซี่ชนรถจักรยาน
Facebook IG ล่มทั่วโลก
ควายหลุดถนน (เชียงใหม่) 30/9/64
อุบัติเหตุชัยนาท
รับทำseo
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
Youtoload