ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง Accounting
Job description 1. Company accountant Close monthly and annual statements and file taxes 2. Check all accounting documents 3. Record a list of received checks Prepaid checks Transfer of savings to current account 4.Bind the account code in the program To record the account Add account code And bind the accounting code on the financial statement page 5.Close the cost account Close the account, purchase tax, sales tax, and submit Phor Phor 30 form every month. 6. Separate BOI income and expenses, NON BOI to calculate corporate income tax. Submit a corporate tax exemption to BOI 7. Reconcile income details, Phor Por 30 (value added tax) with PND 50 (corporate tax) and reconciliation tax Por Ngor Dor 1 (withholding income tax) 8. Make an estimate of expected annual taxes. Ready to submit corporate income tax forms, PND 51 within August of every year 9. Performance report of companies that have been promoted to investment 10. Count annual assets 11. Other assignments 1.ผู้ทำบัญชีประจำบริษัท ปิดงบประจำเดือน และประจำปี พร้อมยื่นภาษี 2.ตรวจสอบเอกสารลงบัญทึกบัญชีทั้งหมด 3.บันทึกรายการเช็ครับ เช็คจ่ายล่วงหน้า การโอนเงินออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวัน 4.ผูกรหัสบัญชีในโปรแกรม เพื่อทำการบันทึกบัญชี เพิ่มรหัสบัญชี และผูกรหัสบัญชีในหน้างบการเงิน 5.ปิดบัญชีต้นทุน ปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย พร้อมยื่นแบบ ภ.พ.30ทุกเดือน 6.แยกรายได้และค่าใช้จ่ายBOI,NON BOI เพื่อคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล ยื่นยกเว้นภาษีนิติบุคคลนำส่งBOI 7.เก็บรายละเอียดรายได้ กระทบยอด ภ.พ.30(ภาษีมูลเพิ่ม) กับ ภ.ง.ด.50 (ภาษีนิติบุคคล) และกระทบยอดภาษี ภ.ง.ด.1(ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย) 8.จัดทำประมาณการคาดว่าจะเสียภาษีประจำปี พร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51 ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 9.รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 10.ตรวจนับสินทรัพย์ประจำปี 11.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Bachelor's degree or higher in Finance, Accounting Have knowledge of accounting and taxation Knowledge of accounting and able to close financial statements Able to use accounting software and Microsoft office Experience in accounting and liaison with government agencies for 5 years or more Able to prepare financial statements and annual reports. Be committed to what you do Learn new things Modify when there is a change Listening to other opinions High responsibility And have the intention of working วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี , การเงิน มีความรู้ด้านบัญชี และภาษีอากร มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถปิดงบการเงิน สามารถใช้โปรแกรมด้านบัญชีและ Microsoft office ได้ มีประสบการด้านบัญชีและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป สามารถจัดทำงบการเงินและรายงานประจำปีได้ มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ความรับผิดชอบสูง และมีความตั้งใจในการทำงาน มีประสบการณ์ในการทำ balance sheet และ income statement สามารถทำ reportเป็นภาษอักฤษ   มีประสบการณ์ในการทำต้นทุนของบริษัท เพศหญิง อายุไม่เกิน40ป
Amata City Industrial Estate (Rayong)ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เบนซ์ป้ายแดงเสยท้ายจยย
เบนซ์ป้ายแดงเสยท้ายจยย
สะพานลอยถล่ม ทับรถบรรทุกคนขับดับคาที่ จ.ตาก
วินาทีเรือล่มในแม่น้ำ ตรงทางแยก #วัดพนัญเชิงวรวิหาร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
รับทำseo
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
Youtoload