ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง Marketing Product & Agency Officer
- จัดทําและวางแผนการทํางาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย และ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการขายและสร้างรายได้ให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว้ และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่ง / แนวโน้มทางการตลาดและจัดทําแผนการตลาด - คํานวนต้นทุนและจัดทําราคาเพื่อเสนอขาย ( Package & Promotion ) - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร - จัดทําและสรุปผลการดําเนินงานตาม KPI ของแผนกการตลาด อย่างต่อเนื่อง และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด - รวบรวมข้อมูลแต่ละกลุ่มเป้าหมาย วางแผนและจัดทําโปรโมชั่นแต่ละกลุ่มเป้าหมายร่วมกับทีมการตลาดดิจิตอล - จัดทํากลยุทธ์การตลาดและดูแลลูกค้าในกลุ่มบริษัทคู่สัญญา/Agency - พัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆทั้งด้านHealth Care & Non Health Care อย่างต่อเนื่อง
เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี จบปริญญาตรี สาขาการตลาด /บริหารธุรกิจ / สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 1 ปี มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี มีทักษะในการนำเสนองาน/การบริการได้ดี/ปิดการขายได้ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในเข้าหาลูกค้าได้ดี มีทักษะในการวิเคราะห์ การประมวลผลที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ใช้โปรแกรม MS Word , Excel , Power point ได้ดี มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(พิจารณาเป็นพิเศษ)
ติดต่อฝ่ายบุคคลบริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด โทรศัพท์ : 02-109-9909อีเมล : vertechcosmo_28
สถานที่ปฏิบัติงานแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หนุ่มน้อยใจแฟนเป่าขมับเสียชีวิต
เก๋งพุ่งชนแล้วหลบหนี (คลิป)
รถกระบะพุ่งตกตึกจอดรถโรงพยาบาลมหาราชโคราช
กระบะชนกับรถ 6 ล้อตู้ทึบ
รับทำseo
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
Youtoload