ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย พนักงานใหม่ต้องเรียนรู้งานที่ สำนักงานสาขา (1) : นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี ตั้งอยู่ในโรงงานต้าถุง เฟส 2 เลขที่ 700/52 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ก่อนไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ WHA
เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ อนามัยสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการควบคุมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลCELERAISE ( THAILAND) CO.,LTDนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี เฟส 2 WHA Chonburi Industrial Estate 1ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 038-198-056อีเมล : celeraisethai_37
สถานที่ปฏิบัติงานWHA Chonburi Industrial Estate 1ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อุบัติเหตุมาบเอียง แหลมฉบัง 1/10/64
วิ่งราวทรัพย์ทองรูปพรรณ สร้อยข้อมือ หนัก 1 บาท จำนวน 2เส้น น้ำหนักรวม 2บาท
อุทาหรณ์ดึงเบรคมือไม่สุด
ต้นยางขนาดใหญ่ โค่นล้มหลายต้น (เชียงใหม่)
รับทำseo
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
Youtoload