ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง Production Supervisor
- ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบให้ตรงตามมาตรฐานและทันต่อความต้องการของลูกค้า - ควบคุมปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับมาตรฐาน - เตรียมการผลิต จัดลำดับการผลิต,จัดเตรียมกำลังพล,จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสามารถควบคุมแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนการเตรียมวัตถุดิบ และวางแผนการผลิต เพื่อให้ทันต่อไลน์การผลิต
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์อาหาร , เกษตร, ประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานอาหารอย่างน้อย 2 ปี สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร การโน้มน้าวทีมงานที่ดี สามารถคำนวณ Yield & Efficiency และของเสียจากการผลิต สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
สถานที่ปฏิบัติงานตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
แผนที่ออนไลน์ใช้งานแผนที่
ต้นยางขนาดใหญ่ โค่นล้มหลายต้น (เชียงใหม่)
วินาทีเรือล่มในแม่น้ำ ตรงทางแยก #วัดพนัญเชิงวรวิหาร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
อุบัติเหตุมาบเอียง แหลมฉบัง 1/10/64
อุบัติเหตุถนนบางกรวยไทรน้อย
รับทำseo
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
Youtoload