หางาน บริษัท ทำงาน หางานทำบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด| ทำงาน | สมัครงาน รับสมัครงาน หาทำงาน ตกงาน เปิดรับสมัครงาน

รายละเอียดบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

ที่อยู่ :88 หมู่ที่ 12 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
เบอร์โทร :056-596-717ต่อ119
แฟกซ์ :056-596-711
เว็บไซต์ :http://www.trrgroup.com
facebook :
email :
กว่า 60 ปีที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรื่อง ได้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลคู่ครัวไทย และภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยดีตลอดมา ทั้งในรูปการจำหน่ายแก่ผู้ค้าส่งและการจำหน่ายตรงต่อผู้ผลิตโภคอุตสาหกรรมรวมถึงการจำหน่ายแก่กลุ่มผู้บริโภคภายใต้ "แบรนด์ลิน" ผ่านทางผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป ด้วยความเอาใจใส่พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานทำให้น้ำตาลจากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
สวัสดิการ ผลตอบแทนและสวัสดิการ ผลตอบแทน -เงินเดือน -ค่าล่วงเวลา -Bonus -Incentive (% น้ำตาล) -การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (ทุกปี) สวัสดิการ -บ้านพักพนักงาน/บ้านพักระดับหัวหน้างาน -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ชุดเครื่องแบบทำงาน -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี -กองทุนเงินทดแทน -ประกันสังคม -ประกันสุขภาพ -ประกันชีวิต -เงินกู้ยืมบริษัทฯ -เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน (ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ) -การฝึกอบรมและพัฒนา -การศึกษาดูงานนอกสถานที่ -รถรับส่งพนักงาน -รถประจำตำแหน่ง (ตามลักษณะงาน) -รถประจำตำแหน่ง (ตามระดับขั้น-ซึ่งเป็นไปตามประกาศบริษัทฯ) -เลี้ยงอาหาร 3 มื้อ (สำหรับกลุ่มวิศวกรและหัวหน้าแผนกขึ้นไป) -การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี
ติดต่อ คุณปัญญา ประสพ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด 88 หมู่ที่ 12 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-596-717ต่อ119 แฟกซ์ : 056-596-711 เว็บไซต์ : http://www.trrgroup.com
สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
Youtoload
การตลาดผ่านไลน์