หางาน บริษัท ทำงาน หางานทำบริษัท เฟรช แวลลู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด| ทำงาน | สมัครงาน รับสมัครงาน หาทำงาน ตกงาน เปิดรับสมัครงาน

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เฟรช แวลลู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
facebook :
email :
เป็นเฟรนชายส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม เช่น ไอศครีม ในปี 2553 กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยในเรื่องการตลาดและได้ผลการศึกษาว่าให้มีการออกเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์นมโคสดแท้ 100% จากภาครัฐและให้มีธุรกิจแฟรนไชส์ในผลิตภัณฑ์อาหารนมแปรรูปเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และจากงานวิจัยได้ออกเครื่องหมายรับรอง“โบทอง” ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่รับรองว่า เป็นนมพร้อมดื่มที่มาจากนมโคสดแท้ 100% ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อบังคับเพื่อยื่นขอจดทะเบรยนเครื่องหมายรับรองนี้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ยังได้ออกเครื่องหมายการค้า “Smile Milk” ให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโคสดแท้100% ซึ่งได้มีการยื่นคำจดทะเบียนไว้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และจากการทดลองแจกและขายผลิตภัณฑ์ Smile Milk ได้มีผู้แจ้งความสนใจแฟรนไชส์ Smile Milk ประมาณ 100 ราย นอกจากนี้ ในวันที่ 5 มกราคม 2554 ผู้บริหารระดับสูงของกรมการค้าต่างประเทศและคณะผู้วิจัยได้มีโอกาสถวายรายงานในแนวคิดการสร้างอุปสงค์(Demand Pull) แก่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา โดยพระองค์ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึงความจำเป็นต้องเร่งสร้างการเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งคณะผู้วิจัยได้นำมาขยายต่อเป็นการสร้างระบบเครือข่ายร้านค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างยั่งยืนในระยะที่ 2 ต่อไป ในการวิจัยเพื่อต่อยอดสร้างกลไกรองรับยุทธศาสตร์ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์นมโคสดแท้ 100% จะต้องเตรียมความพร้อมให้แก่ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) จากฟาร์มโคนมสู่ผู้บริโภค
ค่าล่วงเวลา ค่าแรงจูงใจ ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม ท่องเที่ยวดูงาน
ติดต่อบริษัท เฟรช แวลลู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด19/70 ถ.หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240เว็บไซต์: www.SmilemilkThailand.com, www.facebook.com/SmilemilkThailand
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
Youtoload
การตลาดผ่านไลน์